Standard Material Libarary in Hyperworks

How to get Material Data Base in Hyperworks?

 

Stress-Strain

Việc sử dụng thư viện vật liệu chuẩn có thể cho ra kết quả tương đối nhưng để chính xác hơn các công ty phải tự khảo sát hoặc mua thông tin về vật liệu từ bên thứ 3.

Thực tế các công ty OEM sẽ bảo mật thông tin vật liệu bằng cách chỉ cho người dùng hoặc nhà cung cấp ID của vật liệu.

Với bài toán nonlinear static các bạn có thể thao khảo bảng sau:(Đơn vị: mm, Ton, Second, Mpa)

material.jpg

 

 

, , , , , , ,

  1. Leave a comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: