CAM Re-use Library Samples

CAM Re-use Library Samples

(Thư viện các chi tiết chuẩn dùng cho NX CAM)

– Sử dụng cho NX 8.0 trở lên

– Phiên bản: Workholding_8.a.1

1. Mô tả chung

Các tập tin zip, CAM_Reuse_Library_Sample.zip, chứa các tập tin (prt, xls, KRX, bmp) cần thiết để cài đặt các chi tiết và mẫu rất hữu ích cho các kỹ sư lập trình NC sử dụng NX CAM. Hãy thực hiện theo các hướng dẫn dưới đây để thêm thư viện các mẫu này vào thư viện Re-Use của NX.

2. Hướng dẫn cài đặt:

 • Download theo link sau: http://www.mediafire.com/download/6xamyt35s4j8m15/CAM_Reuse_Library_Samples.zip
 • Trích xuất nội dung của CAM_Reuse_Library_Samples.zip vào một thư mục có thể truy cập trên máy tính của bạn (ví dụ: C:/CAM_Reuse). Lưu ý rằng nếu bạn muốn chia sẻ thư viện này với nhóm của bạn, bạn có thể trích xuất nội dung vào một thư mục chia sẻ trên mạng của bạn.
 • Chạy ứng dụng NX 8.0
 • Nhấp vào File -> Utilities -> Customer Default.

 

 

 • Trong hộp thoại Customer Default, dưới mục Gateway, chọn Reuse Library
 • Trong Tab General, dưới dòng Native NX trong mục “Libraries Organized by Native Folder, nhập vào đường dẫn chứa những file mà chúng ta đã giải nén (Ví dụ: CAM Reuse Library Samples | C:/CAM_Reuse_Library). Chuỗi ký tự trước dấu gạch đứng “|” là tên của thư viện. Lưu ý rằng đường dẫn chứa thư viện sử dụng dấu “/” để ngăn cách các folder trong cấu trúc file. Chọn OK

 • Thoát khỏi NX.
 • Lần tiếp theo khi chạy NX, CAM Reuse Library sẽ xuất hiện trong Reuse Library của Resource Bar.

3. Hướng dẫn sử dụng:

 • Chạy NX
 • Mở một CAM setup
 • Chạy ứng dụng Modeling và bật Assemblies.
 • Truy cập vào Reuse Library từ Resource Bar

 

 

 • Mở rộng CAM Reuse Library Samples sau đó tiếp tục chọn mục Hardware, chọn thư mục For setup.

Reuse Library

 • Kéo và thả C-Clamp vào cửa sổ làm việc của NX.

Trong cửa sổ “Add Reusable Component”, chọn Primary Parameters (Bạn có thể thay đổi giá trị trong mục detail bằng kích chuột vào giá trị đó và nhập giá trị mới. Sau đó bạn có thể lắp ráp các component vào CAM setup của bạn. Click OK.

, , ,

 1. Leave a comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: