Những kỹ năng nào mà người quản lý cần?

Theo Harvard Business school, một nhà quản lý xuất sắc và thành công cần những kỹ năng sau:

I. Những kỹ năng  cơ bản:

1. Kỹ năng thiết lập mục tiêu

2. Kỹ năng tuyển dụng người giỏi.

3. Kỹ năng giữ chân người giỏi.

4. Kỹ năng giao việc.

5. Kỹ năng quản lý thời gian.

II- Những kỹ năng thách thức:

1. Quản lý nhóm

2. Kỹ năng huấn luyện và đánh giá.

3. Kỹ năng vượt qua khủng hoảng.

4. Kỹ năng lãnh đạo ( Lãnh đạo khác với quản lý nhé)

5. Phát triển nghề nghiệp.

III – Làm chủ các công cụ tài chính:

  1. Leave a comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: