Nhịp và phách trong bản nhạc

1.    Nhịp:

–       Nhịp là khoảng thời gian chia đều nhau của một bản nhạc. Nhịp nằm giữa 2 vạch nhịp.

2.    Phách:

–       Trong một nhịp lại chia thành các quãng thời gian đều nhau gọi là phách.

–       Trong nhịp lại có phách mạnh(thường ở đầu nhịp) và phách nhẹ. Nhờ có phách mạnh và phách nhẹ mà người ta phân  biệt được các loại nhịp khác nhau. Ví dụ: 2/4;3/4;4/4;…

3.    Chỉ số nhịp:

–       Là 2 con số khi dưới dạng phân số ở đầu mỗi bản nhạc.

–       Nói chung thì các bản nhạc thường không thay đổi giá trị này.

–       Số trên chỉ số lượng phách trong một nhịp.

–       Số dưới chỉ “giá trị”(thời gian) mỗi phách cơ bản bằng một phần bao nhiêu một nốt tròn.

4.    Ví dụ về chỉ số nhịp:

 1. Nhịp 2/4:

–       Sẽ có 2 phách.

–       Mỗi phách = ¼ nốt tròn = 1 nốt đen(1 đập)

 1. Nhịp 4/4:

–       Sẽ có 4 phách.

–       Mỗi phách = 1 nốt đen(1 đập).

 1. Nhịp 6/8:

–       Sẽ có 6 phách: phách 1 là nặng, phách 4 nặng.

–       Mỗi phách = 1/8 nốt tròn = 1 nốt móc đơn = ½ đập. Như vậy sẽ đập ở 1 và 4.

–       Khi gõ nhịp sẽ là: 1(đập) -2 – 3 – 4(đập) – 5 – 6 – 1(đập) – 2 – 3 – 4(đập) – ….

* Nhịp cũng chia thành nhịp đơn và nhịp kép

5.Nhịp đơn: là loại nhịp có một trọng âm(phách mạnh) trong một nhịp:

5.1. Nhịp 2/4:

– Là nhịp đơn 2 phách, phách đầu mạnh, phách sau nhẹ.

– Trường độ mỗi phách cơ bản ứng với một nốt đen.

– Trường độ mỗi nhịp cơ bản ứng với một nốt trắng(kể cả dấu lặng).

– Thường dùng trong các bài hát thiếu nhi hoặc hành khúc vì tiết tấu hợp với tự nhiên của con người.

5.2. Nhịp 3/4:

– Cũng là nhịp đơn có 3 phách: phách đầu mạnh, 2 phách sau nhẹ.

–  Trường độ mỗi phách cơ bản ứng với một nốt đen.

– Trường độ mỗi nhịp cơ bản ứng với một nốt trắng chấm(kể cả dấu lặng).

– Thường dùng trong các bản nhạc mang tính chất nhịp nhàng vui tươi, sinh động. Nhạc múa ở Châu Âu. Chopin hay sáng tác các bản nhạc nhịp 3/4.

5.3. Nhịp 2/8,3/8: là những nhịp đơn gồm một phách mạnh. Mỗi phách tương đương 1 móc đơn.

6. Nhịp kép: là loại nhịp có từ 2 phách mạnh trở lên. Nó có thể do 2 hay nhiều nhịp đơn tạo thành.

6.1. Nhịp 4/4(Ký hiệu là C):

– Là loại nhịp kép 4 phách:

 • Phách đầu(mạnh)
 • Phách hai nhẹ.
 • Phách 3 mạnh vừa.
 • Phách 4 nhẹ.

–  Trường độ mỗi phách tương đương một nốt đen.

– Dùng trong các bài hát trang nghiêm: quốc ca, lãnh tụ ca.

6.2. Nhịp 6/8:

– Là nhịp kép, gần như là 2 nhịp 3/8 cộng lại.

– Gồm 6 phách:

 • Phách 1 mạnh
 • Phách 2 & 3 nhẹ.
 • Phách 4 mạnh vừa
 • Phách 5  & 6 nhẹ.

– Mỗi phách tương đương một móc đơn.

 1. Leave a comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: