Cách đánh điệu Valse trong guitar

1. Điệu Valse: phiêu lãng bồng bềnh như dìu một ai đó trên sàn nhẩy.

2. Nhip: 3/4.( Phách đầu mạnh, 2 phách sau nhẹ)

3. Kịch – chát – chát.

4. Cách đánh:

4.1. Quạt chả: Dùng ngón cái vẩy 3 dây bass tạo tiếng “Kịch”, dùng móng ngón trỏ quạt xuống 3 dây dưới tạo thành nhịp “Chát”

4.2. Cách giật dây: Ngón cái gẩy vào dây Bass để tạo tiếng kịch, dùng 3 ngón (trỏ-giữa-nhẫn) giật 3 dây dưới cùng một lúc.

4.3. Cách rải ( dùng cho Valse chậm hay điệu Boston): giữa các chát chát chèn một nhát đánh dây 3.

Bùm(gẩy dây Bass) – <gẩy dây số 3 >- gẩy 1 lúc 2 dây 1&2 –  <gẩy dây số 3 >- gẩy 1 lúc 2 dây 1&2.

5. Vận dụng vào các bài “Happy birth day to you”:

5.1. Sử dụng quạt chả:

Happy birthday to you

Điệu Valse: 1 – 2 – 3

  1. Hợp âm chủ đạo: G, C, D
  2. Lyric:

——————-(G)                                     (D)

Hap——py     birth——day     to     you

——————–(D)                                    (G)

Hap——py     birth——day     to     you

——————–(G)                                     (C)

Hap——py     birth——day     to     you

…..

5.2. Giật dây cho bài ” Con kênh xanh xanh”

, ,

  1. Leave a comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: