36 kế tôn tử binh pháp và vận dụng trong cuộc sống

1. Kế thứ 7-Sấn hỏa đả kiếp(Theo lửa mà hành động):

1.1. Giải thích:

Kế “Sấn hỏa đả kiếp” là lợi dụng lúc loạn để thao túng, lúc tình hình rối ren mà
sắp xếp theo ý muốn.

Có hai loại “Sấn hỏa đả kiếp“: Một là theo lửa để mà đánh cướp. Hai là chính ta
phóng hỏa mà đánh cướp.

Theo lửa tức là thừa lúc người ở trong cơn nguy biến mà ta quấy hỗn loạn thêm.
Phóng hỏa tức là chính ta gây ra sự hỗn loạn mà thực hiện theo ý muốn của ta.
Theo lửa hay phóng hỏa cùng đi chung vào một mục đích là đánh địch và đoạt của
địch để tạo cơ hội cho ta.

Theo lửa thì dựa vào thời cơ sẵn có.

Phóng hỏa thì tự ta tạo ra thời cơ.

Không thể phê phán theo lửa hay phóng hỏa, cái nào hay, cái nào dở, cái nào tốt,
cái nào xấu, vì cả hai giống như một sự biến ảo giữa không khí và nước.

Trong sử sách, người ta thấy tay phóng hỏa giỏi là Trương Nghi. Một mình
Trương Nghi đã phá tan thế hợp tung bằng cách dối Tề, lừa Triệu, dọa Ngụy,
thuyết Yên, bịp Sở.

Trương Nghi thật là con người có cái lưỡi bằng lửa thiêu đốt cả sáu nước, dựng
thành cơ nghiệp thống nhất cho nhà Tần.

Khổng Minh tuy là một nhà chính trị lỗi lạc tài tình, nhưng cái thế của ông ngay từ
đầu chỉ là cái thế phải theo lửa để gây vốn: Lưu Bị bị Tào Tháo đánh chạy đến
cùng đường, Khổng Minh đành tính kế nương nhờ Tôn Quyền rồi ăn theo cuộc
chiến tranh Nam – Bắc, ăn theo trận Xích Bích để cướp Kinh Châu.

Sấn hỏa đả kiếp” đòi hỏi một khả năng hành động mau lẹ như con ó bắt mồi.

1.2. Vận dụng:

Trong tình trường mưu kế này hay được cao thủ sử dụng nhiều nhất. Một ví dụ điển hình là trở thành anh hùng trong mắt nàng bằng cách cả 2 cách trong “sấn hỏa đả kiếp”. Thứ nhất, tranh thủ cơ hội lúc nàng đang gặp rất nhiều khó khăn, rối ren, ra tay giúp đỡ, động viên nàng vượt qua thử  thách. Thứ hai, giả vờ gây ra hoặc làm trầm trọng vấn đề nào đó, sau đó gỡ rối vấn đề giúp nàng (ví dụ cụ thể thì nhiều vô kể ….).

Tuy nhiên kế này chỉ nên dùng cho mục đích chính đáng, cưa cẩm các cô nàng thông minh xinh đẹp khi có quá nhiều đối thủ đẹp trai giàu có ga lăng xung quanh nàng. Không khuyến khích sử dụng cho mục đích đen tối ^^.  Bởi chỉ có tình yêu trong sáng và chân thành mới tồn tại vĩnh cửu. Mưu kế nào cũng chỉ giải quyết tình thế nhất thời mà thôi. :D. Chiếm được thành đã khó nhưng giữ được thành còn khó hơn.


, ,

  1. Leave a comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: