Lãnh đạo (Leader)

KỸ NĂNG LÃNH ĐẠO – LEADER SHIP1. Tại sao lãnh đạo lại quan trọng:

Phần lớn các công ty hiện nay có trình độ học vấn cao làm những công việc đòi hỏi tri thức. Loại công việc này đòi hỏi động lực, tính sáng tạo, và sự linh hoạt. Do vậy, lãnh đạo không chỉ đơn thuần là đòi hỏi và ra mệnh lệnh.

2.Kỹ năng lãnh đạo:

Nhà lãnh đạo đích thực tạo động lực để mọi người coi mục tiêu của tổ chức là mục tiêu của chính họ và làm việc hết mình vì mục tiêu đó. Họ cổ vũ mọi người làm được nhiều hơn  những gì họ nghĩ có thể làm. Họ tạo dựng lòng trung thành với tổ chức và khiến cho mọi người cộng tác với nhau chứ không phải là chống lại nhau.

Cách nhà lãnh đạo đích thực làm việc đó như thế nào?

  1. Tạo dựng lòng tin

  2. Chia sẻ tầm nhìn

  3. Hướng mọi người vào nhiệm vụ phù hợp

  4. Tạo ra tinh thần trách nhiệm

  5. Duy trì tính thống nhất

  6. Huấn luyện và tư vấn.

2.1. Tạo dựng lòng tin:

Lãnh đạo  tạo dựng lòng tin bằng cách đưa ra những quyết định cân nhắc tới lợi ích của  tất cả những người chia sẻ lợi ích trong công ty

Tạo dựng lòng tin bằng sự cộng tác(mặc dù một số nhà quản trị cho rằng cạnh tranh nội bộ sẽ làm công ty mạnh lên nhưng chỉ đúng trong một số trường hợp). Kinh doanh là một trong những nỗ lực của con người đòi hỏi sự cộng tác nhiều nhất. Để cộng tác tốt, con người cần tin tưởng lẫn nhau. Họ chỉ cởi mở chia sẻ thông tin, nỗ lực tối đa và hỗ trợ lẫn nhau khi tin cậy nhau.

2.2. Nghĩ đến những điều lớn lao – chia sẻ tầm nhìn:

Tầm nhìn thì rộng hơn mục tiêu. Nó gắn kết những giá trị nền tảng và thiết lập bối cảnh mà trong đó các mục tiêu được lựa chọn  và theo đuổi.

Mặc dù tầm nhìn mang trong nó những giá trị nhưng nó phải là một tầm nhìn kinh doanh. Nguồn gốc của nó phải là từ những lý do tồn tại của tổ chức. Và nó bao gồm cả khách hàng, vì công ty tồn tại là để phục vụ khách hàng.

(To be continued…)

Reference:

http://blog.iqmatrix.com/mind-map/path-to-extraordinary-leadership-mind-map

MBA Basics

, , ,

  1. Leave a comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: